Browse Our Dictionary
A

absolute auction

ལྟོས་མེད་རིན་སྡུར། = རྒྱུ་དངོས་གང་ཞིག་གི་མ་མཐའི་རིན་གོང་གཏན་འབེབས་མེད་ཅིང་། མཐའ་མར་རིན་འབབ་མཐོ་ཤོས་སྤྲོད་མི་དེར་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་སྲོལ།