Browse Our Dictionary
A

absolute monopoly

ལྟོས་མེད་ཆིག་འཛིན། = ཐོན་སྐྱེད་དམ་བགོ་འགྲེམས་བྱེད་པོ་གཅིག་རང་གིས་དགོས་མཁོའི་དངོས་རིགས་སམ། ཞབས་ཞུའི་བདག་དབང་ཡོངས་རྫོགས་འཛིན་པ།