Browse Our Dictionary
A

absorption line

སིམ་ཐིག = རླངས་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཁམས་རྫས་ཤིག་གིས་རྐྱེན་བྱས་པ་ལས་རྒྱུན་མཐུད་ཅན་གྱི་འཇའ་མདངས་ནང་བྱུང་བའི་ནག་ཐིག་ཅིག