Browse Our Dictionary
A

absorption

༡། adm སིམ་པ། འཐིམ་པ། = ཆུ་ལྟ་བུ་ནང་དུ་སིམ་པའི་བྱ་གཞག་གམ་བརྒྱུད་རིམ། ༢། phil སྙོམས་འཇུག = དམིགས་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་སེམས་ཀྱི་གནས་སྐབས།