Browse Our Dictionary
A

acanthus

ཚེར་ལོ་མེ་ཏོག = བཀྲག་མདངས་ཆེ་བའི་མེ་ཏོག་དང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་ལོ་མ་ལྡན་ཞིང་། ས་ཁུལ་དྲོ་སར་སྐྱེས་པའི་རྩྭའི་རིགས་ཀྱི་རྩི་ཤིང་ཞིག