Browse Our Dictionary
A

accounting principle

རྩིས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི། = སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གི་དངུལ་རྩིས་གནད་དོན་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་སྐབས་ངེས་པར་དུ་རྩ་འཛིན་བྱེད་དགོས་པའི་སྤྱི་ཁྲིམས་ཤིག