Browse Our Dictionary
A

accrued expense

ཐོབ་པའི་འགྲོ་གྲོན། =ཀམ་པ་ཎི་ཞིག་གིས་སྤྲོད་འཇལ་མ་བྱས་པའི་གོང་དུ་དངུལ་རྩིས་ཐོ་འགོད་ཡིག་ཆའི་སྟེང་བཀོད་ཟིན་པའི་འགྲོ་གྲོན་ཞིག་