Browse Our Dictionary
A

acetic acid

ཚུ་སྐྱུར། = ཁ་དོག་བྲལ་ཞིང་། རོ་དང་དྲི་སྐ་ལ། ཆུ་དང་འཕྲད་ན་འབྱེད་དཀའ་བ། ཚུའུ་ཡི་གྲུབ་ཆའི་སྙིང་པོ། ཡང་རླུང་བྲལ་བའི་སྐྱུར་དང་འཚོ་རླུང་སྡེབ་སྦྱོར། ཆང་རག་ལ་ཕྲ་སྲིན་གྱི་བྱེད་ལས། ཆང་རག་དང་ཀར་བོན་འཚོ་རླུང་རྐྱང་ལྡན་དབར་གྱི་རྫས་འགྱུར་བཅས་ལས་ཐོན་འབབ་བྱེད་པའི་རང་བྱུང་སྐྱུར་རྫས་ཤིག་ལ་ཟེར།