Browse Our Dictionary
A

acid

སྐྱུར་ཚ། སྐྱུར་རྫས། = ཡང་རླུང་གྱེས་རྡུལ་གློད་གཏོང་གིས་པི་ཨེ་ཆ་བདུན་ལས་ཉུང་བའི་ཞུན་ཞིག་སྐྲུན་མཁན་གྱི་རོ་སྐྱུར་བའི་འདུས་རྫས་ཤིག