Browse Our Dictionary
A

adjacency

སྔ་རྗེས་ལས་རིམ། སྔ་རྗེས་དེ་མ་ཐག = རླུང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་ལས་རིམ། ཡང་ན་ཁྱབ་བསྒྲགས་གཞན་ཞིག་གི་སྔ་རྗེས་གང་རུང་དུ་ཡོང་བའི་ལས་རིམ་ཞིག