Browse Our Dictionary
A

advance sheet

སྔོན་འགྲོའི་བཀའ་ཤོག = ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་ནས་འདོན་སྤེལ་བྱས་པའི་ཉེ་དུས་ཀྱི་དཔྱད་ཁྲ་འཁོད་པའི་ཤོག་བུ་ལྷུག་མའི་དེབ་ཆུང་ཞིག་གམ། ཡང་ན་འགྲེམས་ཡིག་ཅིག