Browse Our Dictionary
A

aerobic exercise

རླུང་གསབ་ལུས་སྦྱོང་། = ལུས་རྩལ་རྩེད་སྐབས་སུ་མཁོ་བའི་ནུས་པ་འདང་ངེས་ཤིག་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཆེད་དུ་འཚོ་རླུང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཚུལ།