Browse Our Dictionary
A

air bag

རླུང་རྐྱལ། = རླངས་འཁོར་ཞིག་ལ་བརྡབས་སྐྱོན་འབྱུང་སྐབས་རང་འགུལ་གྱིས་རླུང་གིས་ཁེངས་ཏེ། ཁ་ལོ་བའམ་འགྲུལ་མི་རྣམས་རྨས་སྐྱོན་ལས་སྐྱོབ་པར་བྱེད་པའི་ལྒང་བུ་ལྟ་བུ་ཞིག