Browse Our Dictionary
A

air route

མཁའ་ལམ། = ཉུང་མཐའི་མཐོ་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་སྟེང་གནམ་ཐང་ས་ཁུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་དབར་གནམ་གྲུ་འཕུར་བསྐྱོད་ཆེད་བཟོ་བཀོད་བྱས་པའི་མཁའ་ལམ།