Browse Our Dictionary
A

alpha rhythm

ཨལ་ཕ་འགྲོས། =ལྷོད་པོར་གནས་པའི་སྤྱིར་བཏང་གི་དར་མ་ཞིག་གི་ཀླད་པའི་ནང་དུ་ཟློས་ཕྱོད་ཧརྫ་ ༨ ནས་ ༡༢ བར་ཡིན་པའི་སྒོ་ནས་འབྱུང་བའི་ཀླད་རྩའི་གློག་རིས་ཀྱི་རླབས་རིས་ལ་གོ།