Browse Our Dictionary
A

alveoli

གློ་ལྦུ། = གློ་བའི་ནང་རླུང་བརྗེ་ལེན་བྱེད་སའི་བུ་ག་ཕྲ་མོ་ལ་ཟེར། གཤེར་ལྦུ་དང་རླུང་ལྦུ་གཉིས་གང་རུང་ནས་ཡན་ལག་ཏུ་གྱེས་པའི་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཀྱི་སྡོང་པོའི་མཐའ་མ་དེ་ཡིན།