Browse Our Dictionary
A

amateur film

དང་ཞེན་པའི་གློག་བརྙན།= ཚོང་ཁེའི་ཆེད་དུ་མིན་པར་སྤྲོ་སྣང་དང་འདུན་པས་ཡོང་འབབ་ཉུང་ངུའི་ཐོག་ནས་དབྱིངས་ལས་དང་བཅས་ཏེ་བཟོས་པའི་གློག་བརྙན་སྒྱུ་རྩལ།