Browse Our Dictionary
A

ambergris

ཉ་སྤོས། = སི་པམ་ཝེལ་ཟེར་བའི་ཉ་ཆེན་གྱི་རྒྱུ་མའི་ནང་གི་ཚི་དྲི་ཞིམ་པོ་ཅན་ཞིག འདི་དྲི་ཞིམ་བྱུག་རྫས་བཟོ་རྒྱུར་བེད་སྤྱོད་བྱེད།