Browse Our Dictionary
A

amicus curiae

adm,law ཁྲིམས་ལུགས་རྒྱུས་སྟོན་པ། = ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་ལ་ཁ་མཆུའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་དོན་སློབ་སྟོན་གྱིས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་མཁན།