Browse Our Dictionary
A

ammonia

ཨེ་མོ་ནེ་ཡ། ཟེ་ཚྭའི་རླུང་། = ཟེ་རླུང་གཅིག་དང་ཡང་རླུང་གསུམ་གྱིས་གྲུབ་པའི་རླངས་གཟུགས་ཤིག ཁ་དོག་བྲལ་ཞིང་དྲི་སྐ་བ་ཡིན།