Browse Our Dictionary
A

angiography

སྙིང་གི་གློག་པར་བརྟག་དཔྱད།= ཁྲག་རྩའི་ནང་དུ་སྨན་རྫས་གང་ཞིག་བཏབ་ནས་སྙིང་གི་གློག་པར་བརྒྱབས་པ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཚུལ་ཞིག