Browse Our Dictionary
A

anomie

ཚུལ་འཆལ། = མང་ཚོགས་ཀྱིས་བསླབ་སྡོམ་དང་། སྒྲིག་ཁྲིམས་ལེགས་པར་མ་སྲུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་པའི་ཞན་ཆ།