Browse Our Dictionary
A

anthropic principle

ཚོད་འཛིན་གཏན་སྲོལ། = འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཤིག་ནང་གནས་པའི་ཚེ་སྲོག་ལྡན་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་དེ་ཉིད་ཀྱི་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུར་དགོས་ངེས་ཅན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད་པའི་འདོད་ཚུལ་ཞིག