Browse Our Dictionary
A

anti-angiogenic therapy

med ཁྲག་རྩ་གསར་འགོག་གསོ་དཔྱད། = ཁྲག་རྩ་རྒྱ་སྐྱེད་འགོག་པའི་སྨན་རྫས་སྤྱད་ནས་ཁྲག་རྩའི་འཕྲོད་བསྟེན་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་ཐབས་ཤིག