Browse Our Dictionary
A

arc light

གཞུ་འོད། = འཁྲབ་སྟོན་སྡིངས་ཆའི་སྟེང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་གློག་བཞུ་ལྟ་བུ་བེད་སྤྱོད་སྣ་མང་ལྡན་པའི་གློག་འོད་ཤིན་ཏུ་བཀྲག་མདངས་ཅན་ཞིག དེ་ནི་གློག་རྒྱུན་ཞིག་འགྱེད་འཕྲོའི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་རྫས་རླངས་བརྒྱུད་དེ་བཏང་བ་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན།