Browse Our Dictionary
A

archaea

ཨར་ཀི་ཕྲ་སྲིན། = ཕྲ་སྲིན་གྱི་རིགས་དང་འདྲ་ཡང་། ལུས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་དང་གྲུབ་རྫས་མི་འདྲ་བའི་སྐྱེ་དངོས་ཕྲ་མོའི་སྡེ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག