Browse Our Dictionary
A

argon

ཨར་གོན། གཉུག་རླུང། = དྲི་དང་མདོག་བྲལ་ཞིང་། གྲུང་ཤ་མི་ལྡན་པའི་རླུང་གཟུགས་ཁམས་རྫས་ཤིག་སྟེ། རླུང་ཁམས་དང་མེ་རིའི་རླངས་པ་ནས་བྱུང་བ། གློག་གི་ཤེལ་ཏོག་གི་ཆེད་འཚག་བྱེད་དུ་བཀོལ་ཆོག རྡུལ་གྲངས། ༡༨ མཚོན་རྟགས། Ar