Browse Our Dictionary
A

asparagus lettuce

ཉེ་ཤིང་དཀར་ཚལ། = སྔོ་ཚལ་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། དབྱིབས་བ་ལང་གི་རྔ་མ་དང་འདྲ་ཞིང་། ལོ་མ་ལྗང་ཁུ། མེ་ཏོག་སེར་པོ། འབྲས་བུ་ཆུང་ངུ་སྨུག་ནག སྡོང་པོ་དང་ལོ་མ་བཟའ་ཚལ་དུ་རུང་བ་ཞིག