Browse Our Dictionary
A

asylum seeker

སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་མི། = ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སམ་དམག་འཁྲུག་བྱུང་བ་སོགས་རང་གི་ལུང་པར་གནས་བཟོད་མ་ཐུབ་པར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་གཞུང་གང་ཞིག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་ཚུལ།