Browse Our Dictionary
A

atomic spectrum

རྡུལ་གྱི་འཇའ་མདངས། = རྡུལ་ཕྲན་དེ་རང་གི་ནང་དུ་གློག་རྡུལ་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པའི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་འགྱེད་འཕྲོའི་འཇའ་མདངས།