Browse Our Dictionary
A

attention span

དོ་སྣང་དུས་ཡུན།= སྐྱེ་བོ་ཞིག་གིས་ལས་དོན་ནམ་བྱེད་སྒོ་གང་ཞིག་ཐོག་བློ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒྲིམ་པའམ་གཏོད་ཐུབ་པའི་དུས་ཡུན།