Browse Our Dictionary
A

auction market

རིན་སྡུར་ཁྲོམ་ར།= རྒྱུ་དངོས་ཉོ་འདོད་ཡོད་མཁན་དང་འཚོང་མཁན་དབར་གོང་ཚད་ཐག་གཅོད་ཀྱི་གྲོས་མོལ་བྱེད་སའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁྲོམ་ར་ཞིག