Browse Our Dictionary
A

audiotape

སྒྲ་ཐག སྒྲ་སྡུད་འཁོར་ཐག = སྒྲ་ལ་བརྗེ་སྒྱུར་ཐུབ་རུང་དུ་ཡོད་པའི་གློག་བརྡ་བསྡུ་འཇུག་བྱེད་སའི་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་འཁོར་ཐག