Browse Our Dictionary
A

auto reply

རང་འགུལ་ལན་འདེབས། = རང་ཉིད་ལ་གློག་འཕྲིན་ནམ་འཕྲིན་ཐུང་གང་ཞིག་འབྱོར་མ་ཐག་དེར་རང་འགུལ་གྱིས་ཡིག་ལན་གཏོང་བའི་ཆ་རྐྱེན།