Browse Our Dictionary
A

autotroph

རང་འཚོ། = འོད་དང་རྫས་ཀྱི་ནུས་པ་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་སྐྱེ་ལྡན་མིན་པའི་དངོས་རྫས་ལས་རང་ཟས་རང་གིས་སྦྱོར་ཐོབ་བྱེད་ནུས་པའི་སྐྱེ་ལྡན།