Browse Our Dictionary
A

average class size

འཛིན་གྲྭའི་ཆ་སྙོམས་གྲངས་ཚད།= སློབ་གྲྭ་ཞིག་གི་འཛིན་གྲྭ་རེ་རེའི་ནང་སློབ་ཕྲུག་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཀྱི་གྲངས་འབོར་ཞིག