Browse Our Dictionary
B

baby boomer

བྱིས་པ་འཕེལ་མཆེད་གྲས། = འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་མཇུག་སྒྲིལ་བའི་རྗེས་སུ། ཕྲུ་གུའི་སྐྱེ་འཕེལ་གྲངས་ཚད་གློ་བུར་དུ་འཕར་བའི་སྐབས་སུ་བཙས་པའི་གང་ཟག