Browse Our Dictionary
B

back end ratio

བུན་འཇལ་སྐོར་ཐང་། བུན་འཇལ་བསྡུར་ཚད། = སྐྱེ་བོ་ཞིག་གི་ཟླ་རེའི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་ནས་བུ་ལོན་ཇི་ཙམ་འཇལ་དགོས་པར་སྟོན་པའི་བསྡུར་ཚད།