Browse Our Dictionary
B

balance per bank

དངུལ་ཁང་གཞིར་བཟུང་དངུལ་ལྷག =དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་བརྗོད་སྟེང་མཐའ་མའི་དངུལ་རྐྱང་ལག་ཡོད་གསལ་བ་ཞིག