Browse Our Dictionary
B

balance

༡། སྲང༌། རྒྱ་མ། ཉ་ག = ལྗིད་ཚད་འཇལ་བྱེད་ཡོ་ཆས། ༢། ཀཿ བྱུང་སོང་ཁ་འཐབ། = རྩིས་ཁྲའི་བྱུང་སོང་གཉིས་ཀྱི་དོ་མཉམ་སྡོམ་འབོར། ཁཿ བྱུང་སོང་བར་ཁྱད། = རྩིས་ཁྲའི་བྱུང་སོང་དབར་གྱི་ཧེ་བག ༣། ལྷག་འཕྲོ། = ཤུལ་དུ་ལུས་པའི་ལྷག་མ།