Browse Our Dictionary
B

ballot

༡། འོས་ཤོག = བྱེ་བྲག་ཏུ་གསང་བའི་འོས་ཤོག་འཕེན་སྐབས་ཀྱི་འོས་བསྡུའི་ཤོག་ལྷེ། ༢། (གསང་བའི་) འོས་བསྡུ། = བྱེ་བྲག་ཏུ་གསང་བའི་འོས་ཤོག་བསྡུ་ལེན་བྱེད་སྟངས།