Browse Our Dictionary
B

barbarian

མཐའ་འཁོབ་པ། = གཞན་དང་བསྡུར་ན་དྲག་སྤྱོད་ཆེ་བ་དང་སྔོན་ཐོན་སྤྱི་ཚོགས་མ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའི་རིག་གཞུང་ངམ། རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་གྱི་མི་རིགས་ཀྱི་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཞིག