Browse Our Dictionary
B

bark

ཤིང་ལྤགས། =ཤིང་སྡོང་ངམ་སྡོང་ལྡུམ་གྱི་ལྕུག་ཕྲན་དང་། ཡལ་ག གཞུང་རྟ་བཅས་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཤུན་སྐོགས་མཁྲེགས་པོ་ཞིག