Browse Our Dictionary
B

barn door

ལྷེབ་སྒོ། = གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། གློག་གི་འོད་མདངས་ལ་ཚོད་འཛིན་ཆེད་སྙོམ་སྒྲིག་བྱ་རུང་གི་ལྷེབ་མ་ཆ་ཞིག