Browse Our Dictionary
B

base line

ཞབས་ཐིག = ངོས་སྙོམས་དབྱིབས་དང་། སྲ་གཟུགས། ཐིག་རིས་སོགས་ཀྱི་འོག་མཐའི་ཐིག་དེ་ལ་ཞབས་ཐིག་ཟེར་ཞིང་། སྒོར་ཕྱེད་ཀྱི་འཇལ་ཚད་འཛིན་སའི་ཐིག་དེ་ལའང་ཞབས་ཐིག་ཟེར།