Browse Our Dictionary
B

bat

ཕ་ཝང་། = འོ་འཐུང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་ཏེ། ལུས་དང་མགོ་བོ་བྱི་བ་དང་འདྲ་ལ་ཡན་ལག་དང་མཇུག་མའི་བར་སྐྱི་པགས་ཀྱིས་འབྲེལ་བ་མཚན་མོར་འཕུར་ནས་འགྲོ་ཞིང་འབུ་སྲིན་སོགས་ཟས་སུ་བྱེད་པ་ཞིག