Browse Our Dictionary
B

behaviourism

སྤྱོད་ལམ་རིང་ལུགས། = འགྲོ་བ་མིའི་གཙོས་པའི་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་གཤིས་སྤྱོད་རྟོགས་པར་བྱ་ཆེད་ཀྱི་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག