Browse Our Dictionary
B

bequeath

༡། law ཤུལ་འཛིན་ཁ་ཆེམས་འཇོག་པ། = ཤུལ་འཛིན་བདག་ཐོབ་ཀྱི་ཁ་ཆེམས་འཇོག་པ། ༢། adm བརྒྱུད་སྤྲོད་བྱེད་པ། = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་གཅིག་གིས་གཞན་ཞིག་ལ་སྤྲོད་པ།