Browse Our Dictionary
B

birth partner

བཙའ་རོགས། = བུད་མེད་ཅིག་ཕྲུ་གུ་བཙའ་བའི་གནས་སྐབས་སུ་མཉམ་དུ་སྡོད་པའམ། སྐྱེས་གཡོག་བྱེད་མཁན་གྱི་རང་གི་བཟའ་ཟླ་དང་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་དམ་རོགས་པ་སོགས།