Browse Our Dictionary
B

blackcap

ཁྲིམས་ཞྭ་ནག་པོ། = ཨིན་ཡུལ་དུ་ནག་ཅན་གང་ཞིག་ལ་སྲོག་ཐོག་ཉེས་ཆད་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་མི་ཁྲིམས་དཔོན་དེས་གྱོན་པའི་ཞྭ་མོ་ནག་པོ་ཞིག